ZARZĄDZENIE NR 15 /2012 Dyrektora Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych z dn. 14 grudnia 2012