Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Działając na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679                 z 27.04.2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych –  dalej RODO), jako administratorzy Państwa danych osobowych informujemy, że:

 1. Administratorem danych osobowych są Wrzesińskie Obiekty Sportowo – Rekreacyjne z siedzibą pod adresem: ul. Gnieźnieńska 32 a, 62-300 Września, tel: 61/ 436 05 52.

 

 1. Dane zbierane są w celu obsługi i realizacji usług, zamówień, w celach rachunkowych i podatkowych oraz w celach marketingowych.

 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest 6 ust 1 lit. a, b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO),

 

 1. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do realizacji celów. Niepodanie tych danych będzie uniemożliwiało realizację podanych celów w pkt.2.

 

 1. Na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych jest zainstalowany monitoring wizyjny w celu zapewnienia bezpieczeństwa osobom z nich korzystającym oraz celach marketingowych.

 

 1. Każda osoba, która po zakupieniu biletu wstępu przebywa na terenie Wrzesińskich Obiektów Sportowo – Rekreacyjnych wyraża dobrowolnie zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku w gazetkach lokalnych,  w prasie, na stronie internetowej WOSR oraz na portalach społecznościowych m.in. na Facebook’u.

 

 1. Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 1. Dane udostępnione przez Państwo będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą instytucje upoważnione z mocy prawa, podmioty przetwarzające na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy hostingowe, kooperanci i zewnętrzna obsługa księgowa.

 

 1. Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

 

 1. Administrator danych nie będzie przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

 

 1. Dane osobowe będą przechowywane przez okres właściwy do przedawnienia roszczeń wynikający z przepisów prawa i realizacji celów.

 

                                                              Administrator

                                                                       Wrzesińskich Obiektów Sportowo - Rekreacyjnych