Dzieje wrzesińskich obiektów sportowo-rekreacyjnych liczą sobie ponad wiek, ponieważ to właśnie na początku minionego stulecia powstała we Wrześni sala Odeonu - obiektu służącego przede wszystkim do organizacji imprez artystycznych, ale przeznaczonego także do celów sportowych. W tym czasie funkcjonowała w mieście bawialnia pod nazwą Ogród Różany, posiadająca plac do gier, kręgielnię i kort tenisowy.

Okazją do napisania historii wrzesińskich obiektów o charakterze sportowo-rekreacyjnym stały się budowa i oddanie do użytku publicznego hali wybudowanej przy stadionie miejskim, i to... w 80. rocznicę zamysłu budowy hali sportowej, który poczyniony był przez burmistrza miasta Wrześni Wacława Sołtysiaka w 1929 roku.

Próba rekonstrukcji historii obiektów wiąże się z koniecznością nakreślenia, choćby fragmentarycznie, dziejów instytucji, których celem była organizacja w mieście życia sportowego, ponieważ w łonie tych organizmów administracyjnych zapadały decyzje dotyczące nie tylko sportu sensu stricte, ale również obiektów przeznaczonych do uprawiania dyscyplin sportowych.
W trakcie kreślenia konstrukcji pracy uznałem za słuszne napisanie w skrócie dziejów klubów i organizacji sportowych, gdyż to właśnie im przez cały wiek służyły i do dziś służą obiekty sportowo-rekreacyjne Wrześni. W przypadku MKS Victorii ograniczyłem się do najistotniejszych faktów, albowiem klub doczekał się monografii autorstwa Romana Nowaczyka (Stańczyka) pod tytułem Victoria Września 1931-2001.
Z powyższego wynika podział pracy na trzy rozdziały. Rozdział pierwszy omawia działalność organów administracyjnych kierujących sportem, przy czym słowo „kierujące" wynika tylko i wyłącznie z umowności, nie zaś z rzeczywistych ich działań, ponieważ tymi zawiadywały władze klubów, prezesi i zarządy. Rozdział drugi jest przeglądem klubów i stowarzyszeń, które do swojej działalności wykorzystywały wrzesińskie obiekty. Rozdział trzeci traktuje o samych obiektach sportowo-rekreacyjnych. Pracę wieńczy bibliografia.

Z zasobów archiwalnych Archiwów Państwowych najcenniejsze są pozycje z okresu międzywojennego; w okresie Polski Ludowej obiekty sportowe w materiale archiwalnym zajmowały miejsce marginalne. I tak, na przykład, w sprawozdaniach rocznych Przedsiębiorstwa Budownictwa Rolniczego -jednostki, która niezwykle czynnie przyczyniła się do powstawania obiektów, ich remontów i modernizacji - oprócz nic niemówiących liczb (na przykład 1 w roku 1974 w rubryce „obiekty sportowe") nie mamy żadnych informacji, które pozwoliłyby nam zidentyfikować, jaki obiekt kryje się pod tajemniczą cyfrą; nie znajdujemy odpowiedzi, czy była to modernizacja, remont, czy może budowa obiektu.

W procesie powstawania pracy pomocna była także lokalna prasa - bezcenny „Orędownik Wrzesiński", „Wiadomości Wrzesińskie", .Wieści z Ratusza" i „Kwartalnik Wrzesiński".
Dużą wartość merytoryczną posiadają relacje osobiste, spośród których szczególnie cenną jest przekaz Władysława Jarząbka - honorowego Prezesa Bractwa Kurkowego we Wrześni. Moim rozmówcom składam serdeczne podziękowania.
Składam je także inicjatorowi niniejszej publikacji Zbigniewowi Ogrodowiczowi - dyrektorowi WOSiR-u, ponadto Sebastianowi Mazurkiewiczowi za udostępnienie zasobów muzealnych, Robertowi Klimczakowi, Waldemarowi Śliwczyńskiemu i Janowi Potędze za możność skorzystania ze zdjęć ich zasobów, Tadeuszowi Swiątkiewiczowi i Jarosławowi Górskiemu za umożliwienie korzystania z archiwaliów Urzędu Miasta i Gminy we Wrześni, Wydawnictwu KROPKA za korektę i wydruk niniejszej publikacji.

 

Rafał Szamburski.....................Historia wrzesińskich obiektów sportowo-rekreacyjnych do 2008 r.

 

..........ROZDZIAŁ I

Organy administracyjne i ich rola w życiu sportowym Wrześni.

 • II Rzeczpospolita
 • Powiatowy Ośrodek Sportu, Turystyki i Wypoczynku.
 • Po 1945 roku.
 • "Camping - spółka z ograniczoną odpowiedzialnośćią".

 

..........ROZDZIAŁ II

Wrzesińskie kluby, organizacje, towarzystwa

 • Bractwo Kurkowe we Wrześni - zobacz więcej ...
 • Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół"
 • Żeńskie Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół".
 • Związek Strzelecki
 • Wrzesiński Klub Sportowy Victoria
 • Klub Sportowy Stal
 • Klub Sportowy Zjednoczeni
 • Zrzeszenie Sportowe Gwardia
 • Klub Sportowy Start Września
 • Ludowy Klub Sportowy
 • Wrzesiński Ludowy Klub Piki Siatkowe Progress Września
 • Wrzesiński Klub Koszykówki
 • Liga Przyjaciół Żołnierza
 • Liga Obrony Kraju
 • Radioklub SP3KFI
 • Klub Modelarstwa Lotniczego IKAR
 • Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej we Wrześni
 • Wrzesińskie Towarzystwo Tenisowe
 • Wrzesińskie Towarzystwo Piłki Nożnej 5 Osobowej
 • Harcerski Klub Sportowy
 • Gimnazjalny Klub Sportowy - GKS Września
 • Szkolny Związek Sportowy/ Szkolne Kluby Sportowe we Wrześni
 • Międzyszkolny Klub Sportowy - MKS Września

 

..........ROZDZIAŁ III

Wrzesińskie obiekty sportowo - rekreacyjne.

 • Obiekty Sportowe Bractwa Kurkowego
 • Strzelnica przy ulicy Ogrodowej
 • Strzelnica pneumatyczna przy ulicy Ogrodowej
 • Strzelnica pneumatyczna przy ulicy Warszawskiej
 • Strzelnica pneumatyczna przy ulicy Warszawskiej
 • Strzelnica w Kadenie
 • Strzelnica przy ulicy Wojska Polskiego
 • Obiekty sportowe użytkowane przez TG Sokół ( męski i żeński ) we Wrześni
 • Stadion przy ulicy Szkolnej
 • Lodowisko - zobacz więcej ...
 • Obiekty sportowe Klubu Sportowego Zjednoczeni
 • Stadion „Za Koszarami"
 • Kompleks przy ulicy Kościuszki
 • Basen kąpielowy przy ulicy Gnieźnieńskiej - zobacz więcej ...
 • Świat Wodny CENOS
 • Korty tenisowe - zobacz więcej ...
 • Park Hrabiny przy ulicy Opieszyn
 • Publiczny Park Miejski we Wrześni
 • Skate Park - zobacz więcej ...
 • Tor do Dirta
 • Tor motocrossowy - Uroczysko Zawodzie / Małpi Gaj / - zobacz więcej ...
 • Kąpielisko na Zalewie Wrzesińskim - Zalew „Lipówka"
 • Wypożyczalnia sprzętu turystycznego Zalewu Lipówka
 • Pole Campingowe - zobacz więcej ...
 • Szkolne obiekty sportowe
 • Sala Gimnazjum i Liceum im Henryka Sienkiewicza we Wrześni
 • Sale gimnastyczne Technikum Mleczarskiego
 • Sale gimnastyczne Liceum/ Technikum Weterynaryjnego/
 • Zespołu Szkół Rolniczych
 • Kompleks sportowy Zasadniczej Szkoły Zawodowej i
 • Międzyszkolnego Klubu Sportowego
 • Obiekty sportowe Szkoły Podstawowej nr 3/ Gimnazjum nr 1
 • Sala gimnastyczna Szkoły Podstawowej nr 5/ Gimnazjum nr 2
 • Obiekty sportowe Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 2
 • Obiekty sportowe Samorządowej Szkoły Podstawowej nr 6
 • Obiekty sportów siłowych
 • Oczyszczalnia ścieków
 • Ogródki Działkowe przy ulicy Ogrodowej
 • Sala w Spółdzielni Mieszkaniowej
 • Hotel dla sportowców
 • Hotel Polski
 • Hotel „ Pod Białym Orłem"
 • Hotel Warszawski
 • Hotel Kosmowski
 • Lodowisko sztuczne - zobacz więcej ...
 • Basen kryty we Wrześni.

 

Publikacja  liczy   (łącznie  z  fotografiami)   150  stron.
W  formie   książki   została   wydana   w maju   2009   r. z okazji otwarcia najnowszego obiektu WOS-R - Hali sportowej zlokalizowanej  na  Stadionie Miejskim we Wrześni.
Jest  ogólnie dostępna  we wrzesińskich bibliotekach i czytelniach oraz w siedzibie Wrzesińskich Obiektów Sportowo-Rekreacyjnych  we Wrześni.


Zapraszam wszystkie osoby  które dysponują materiałami (wycinki prasowe,  fotografie, pamiątki  i  inne archiwalia) i wspomnieniami do kontaktu  z dyrektorem WOS-R. Planujemy wydać w przyszłości następne   wydania historii, rozszerzone o nowe udostępnione przez Państwa materiały.