Korty Miejskie  we Wrześni.

 (wyciąg z  Zarządzenia nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2011 r.)
Wyszczególnienie
Cena wynajmu (brutto). godz
Korty Miejskie
- w  godz. 9.00 – 14.00   poniedziałek – piątek
sobota   -   niedziela
3,00 zł/godz.- 1 osoba
7,00 zł/godz - 1 osoba
- w  godz.14.00- 20.00  
gry pojedyncze
gry  deblowe
7,00 zł/godz.- 1 osoba
4,00 zł/godz.- 1 osoba
- przy sztucznym  świetle :
gry pojedyncze
gry  deblowe
9,00 zł/godz.- 1 osoba
5,00 zł/godz.- 1 osoba
- szkółki  tenisowe  / za rezerwacją 10,00 zł/godz.

Dzieci, młodzież ucząca się, studenci zniżka 50 %.