Hala Sportowa - Stadion Miejski  we Wrześni.

 (wyciąg z  Zarządzenia nr 82 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 29 kwietnia 2011 r.)
Wyszczególnienie
Cena wynajmu (brutto). godz
Hala Sportowa - Stadion Miejski
SALE  SPORTOWE ( imprezy jednodniowe ):
a) hala sportowa
90,00 zł/godz.
b) wydzielona część hali sportowej 55,00 zł/godz
c) sala  korekcyjna 50,00 zł/godz.
SALE  SPORTOWE ( imprezy cykliczne ):
a) hala sportowa
56,00 zł/godz.
b) wydzielona część hali sportowej 45,00 zł/godz
c) sala  korekcyjna 35,00 zł/godz.