Z POWODU WYSOKICH DODATNICH TEMPERATUR , MROŻENIE TAFLI SZTUCZNEGO LODOWISKA JEST NIEMOŻLIWE
O ZMIANIE SYTUACJI NIEZWŁOCZNIE POINFORMUJEMY !